พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย หรือ MOCA BANGKOK มีความยินดี เรียนเชิญผู้หลงรักในงานประณีตศิลป์ หลงใหลในศิลปะไทยประเพณี ฟังบรรยายพิเศษ ในเวที “ศิลปะไทยประเพณี...มนตราแห่งศรัทธา” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้อง Auditorium @ MOCA BANGKOK

 • พบปรมาจารย์ด้านศิลปะระดับแนวหน้าของไทย
 • - ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
 • - ม.ร.ว. จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • - อาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ ครูช่างโขน

สนใจส่งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ มาที่ info@mocabangkok.com

สำรองที่นั่งด่วน !!! รับจำนวนจำกัด

 • กำหนดการ
 • 13.00-14.00 น. ลงทะเบียน
  14.00-16.00 น. ปาฐกถาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของศิลปะประเพณีไทย
    จากเอกลักษณ์สู่อัตลักษณ์ของความเป็นไทยในบริบทสังคมโลก
  16.00-17.30 น. เปิดเวทีแลกเปลี่ยน ต่อยอดความคิด ในหัวข้อ
    “ศิลปะไทยประเพณี...มนตราแห่งศรัทธา”