โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / บริษัท องค์กร หน่วยงานราชการ และกระทรวงต่างๆ | คณะเข้าชมฟรี

❖ วันและเวลาที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งวันและเวลาสำรอง
❖ จำนวนนักเรียน/นักศึกษา และผู้ใหญ่
❖ นิทรรศการที่ต้องการเยี่ยมชม
❖ ความต้องการเพิ่มเติมพิเศษสำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้


ส่วนลดสำหรับกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯขั้นต่ำ 10 ท่าน และสูงสุด 150 ท่าน โดยจำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ โดยส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาที่ info@mocabangkok.com หรือแฟกซ์มาที่ 02-016-5670


" *** เข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณากรอกแบบฟอร์ม คลิก "