วัน-เวลาทำการและอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ | แผนที่และการเดินทาง

วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.
(หยุดทำการวันจันทร์)


วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.30-18.00 น.
(หยุดทำการวันจันทร์)อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์นี้เป็นราคาสำหรับนิทรรศการถาวรเท่านั้น ไม่รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียน หรือ นิทรรศการพิเศษ

ผู้เข้าชมฟรีโปรดแสดงบัตร  

เด็กที่อายุไม่เกิน 13 ปี ต้องมากับผู้ปกครองเท่านั้นไม่เสียค่าเข้าชม 

นักบวชทุกศาสนา/ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปไม่เสียค่าเข้าชม